Regulations

dzika sosna

Rules of Stay
in Dzika Sosna

 • Obiekt Dzika Sosna wynajmowany jest na minimum 2 doby poza sezonem, w sezonie- na pobyt tygodniowy.
 • Doba zaczyna się o godz. 16.00 i kończy o godz. 10.30 ostatniego dnia pobytu.
 • Płatność za pobyt nie podlega zwrotowi w przypadku skrócenia pobytu.
 • W przypadku rezerwacji stosuje się uprzednią wpłatę zadatku w wysokości 40% kwoty pobytu. Wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.
 • Wpłata zaliczki jest jednoznaczna z zawarciem umowy najmu wybranego domku oraz z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu. Wpłaty zaliczki należy dokonać w terminie 2 dni roboczych od dnia dokonania rezerwacji.
 • Brak wpłaty w terminie powoduje anulowanie rezerwacji, o czym Wynajmujący nie musi informować Klienta.
 • Pozostałą część kwoty wynajmu Klient zobowiązany jest wpłacić na wskazane konto bankowe najpóźniej tydzień przed planowanym przyjazdem.
 • Obiekt Dzika Sosna uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
 • Do należności za pobyt doliczana jest kaucja gwarancyjna w wysokości 500zł, na pokrycie ewentualnych szkód. Zwrot kaucji nastąpi przelewem w ciągu 7 dni po opuszczeniu obiektu. Jeżeli kaucja gwarancyjna nie rekompensuje powstałej szkody lub jeżeli kaucja nie była pobrana Wynajmujący zobowiązuje się do pokrycia szkody w pełnym wymiarze kosztów jej usunięcia, w dniu wyjazdu.
 • Obiekt Dzika Sosna uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
 • Po zakończeniu wynajmu Wynajmujący zobowiązany jest zwrócić pomieszczenia wraz z wyposażeniem w stanie nie pogorszonym w stosunku do stanu w jakim był w dniu przyjazdu..
 • W obiekcie/pokojach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
 • W domkach zabrania się chodzić w obuwiu wierzchnim.
 • Na terenie obiektu obowiązuje segregacja odpadów. Śmieci należy segregować do odpowiednich pojemników.
 • Cisza nocna obowiązuje od godz. 22.00 do godz. 6.00 rano.
 • Goście obiektu ponoszą odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone w pokojach. Szkoda oznacza zarówno zniszczenie lub uszkodzenie elementów wyposażenia pokoju jak ich utratę.
 • Gość powinien zawiadomić właścicieli o wystąpieniu szkody bądź też o jej stwierdzeniu.
 • Goście zobowiązani są przechowywać klucz do pokoju z należytą starannością. W przypadku jego utraty, Goście zostaną obciążeni kosztami wysokości 100 zł.
 • Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia pojazdu należącego do Gościa, jak również za rzeczy wartościowe pozostawione w pokojach/domkach.
 • Goście zobowiązują się wykorzystywać obiekt jedynie do celów mieszkalnych – zabrania się organizowania imprez w obiekcie.
 • W przypadku, gdy Gość w sposób znaczący narusza spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, obiekt zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Gościowi pobytu i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres.
 • Obiekt Dzika Sosna jest monitorowany z uwagi na bezpieczeństwo naszych gości.
 • Korzystanie z usług Dzikiej Sosny stanowi akceptację niniejszego regulaminu.