Regulamin

dzika sosna

Regulamin pobytu w obiekcie
Dzika Sosna

§ 1. Warunki ogólne

 1. Domki wynajmowane są na doby. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do określenia konkretnej ilości dób w zależności od sezonu.
 1. Doba hotelowa trwa od godziny 16:00 do godziny 10:00.
 2. Cisza nocna obowiązuje w godzinach 22:00-7:00.
 3. W domku może być zakwaterowana ilość osób zgodna z wybranym i opłaconym przez Gościa
 4. pakietem.
 5. Bez zgody obsługi na terenie obiektu nie mogą przebywać osoby z zewnątrz. Jeśli Gość uzyska taką zgodę, pobyt osób z zewnątrz jest możliwy do godziny 21:00.
 1. Płatność za pobyt nie podlega zwrotowi w przypadku skrócenia pobytu.
 2. W przypadku rezerwacji stosuje się uprzednią wpłatę zadatku w wysokości 40% kwoty pobytu. Wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.
 1. Wpłata zaliczki jest jednoznaczna z zawarciem umowy najmu wybranego domku oraz z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu. Wpłaty zaliczki należy dokonać w terminie 2 dni roboczych od dnia dokonania rezerwacji.
 1. Brak wpłaty w terminie powoduje anulowanie rezerwacji, o czym Wynajmujący nie musi informować Klienta.
 1. Pozostałą część kwoty wynajmu Klient zobowiązany jest wpłacić na wskazane konto bankowe najpóźniej tydzień przed planowanym przyjazdem.
 1. Obiekt Dzika Sosna uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
 1. Do należności za pobyt doliczana jest kaucja gwarancyjna w wysokości 500zł, na pokrycie ewentualnych szkód, oraz braków w wyposażeniu, które będą weryfikowane podczas wymeldowania z obiektu. Zwrot kaucji nastąpi przelewem w ciągu 7 dni po opuszczeniu obiektu. Jeżeli kaucja gwarancyjna nie rekompensuje powstałej szkody lub jeżeli kaucja nie była pobrana Wynajmujący zobowiązuje się do pokrycia szkody w pełnym wymiarze kosztów jej usunięcia, w dniu wyjazdu.
 1. Po zakończeniu wynajmu Wynajmujący zobowiązany jest zwrócić pomieszczenia wraz z wyposażeniem w stanie nie pogorszonym w stosunku do stanu w jakim był w dniu przyjazdu.
 1. W domkach zabrania się chodzić w obuwiu wierzchnim.
 2. Zwierzęta w ośrodku są mile widziane, a ich pobyt należy uzgodnić na etapie dokonywania rezerwacji z właścicielem obiektu. Opiekun ponosi pełną odpowiedzialność za pobyt pupila i zobowiązany jest dbać o porządek i czystość po swoim zwierzęciu na terenie całego obiektu. Pobyt pupila podlega dodatkowej opłacie.
 1. Mając na uwadze bezpieczeństwo wszystkich Gości oraz respektując przepisy ochrony przeciwpożarowej w domkach oraz na terenie całego ośrodka zabrania się używania jakichkolwiek urządzeń, przedmiotów zasilanych energią elektryczną lub gazową, niebędącą wyposażeniem domków czy ośrodka a mogących stanowić zagrożenie pożarem ( grzałki, piecyki, grzejniki, palniki etc.). Zabrania się wnoszenia na teren domków i ośrodka materiałów łatwopalnych i wybuchowych oraz o nieprzyjemnym zapachu.
 1. W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych, zażywanie i palenie substancji narkotycznych i psychoaktywnych. Wyroby tytoniowe można palić na zewnątrz domków z poszanowaniem obecności innych Gości oraz mając na uwadze przepisy pożarowe. Zabrania się gaszenia i wyrzucania niedopałków w inne miejsca niż wyznaczone.
 1. W przypadku nieprzestrzegania zakazu Goście zobowiązani są do zapłaty kary w wysokości 1500 zł.
 1. Na tarasach obowiązuje całkowity zakaz rozpalania grilla. Grill może być rozpalony wyłącznie w bezpiecznej odległości od domków.
 1. Każdy z domków wyposażony jest w żeliwny piec . Podczas korzystania z kominka należy odsunąć od niego wszystkie przedmioty na odległość co najmniej 80 cm. Dzieci przebywające w domku muszą być pod stałym nadzorem opiekuna. Piec bardzo się nagrzewa, w wyniku kontaktu ze skórą może dojść do poparzenia, a w razie styczności z przedmiotami może wywołać pożar.
 1. Na terenie ośrodka obowiązuje całkowity zakaz poruszania się innym pojazdem niż rowerem, wózkiem czy hulajnogą. Samochód należy pozostawić w miejscu do tego wyznaczonym. Obiekt Dzika Sosna nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie, kradzież samochodu bądź innego pojazdu Gościa.
 1. Obiekt Dzika Sosna nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione przez Gości rzeczy na terenie ośrodka, w domkach oraz na parkingu.
 1. Obiekt Dzika Sosna nie ponosi odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju szkody czy urazy
 2. wynikające z braku nadzoru, niewłaściwego korzystania z przedmiotów, nieostrożności, nie stosowania się do Regulaminu czy obowiązujących przepisów prawa oraz innych zdarzeń na terenie Ośrodka.
 1. Goście obiektu ponoszą odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone w pokojach. Szkoda oznacza zarówno zniszczenie lub uszkodzenie elementów wyposażenia pokoju jak ich utratę.
 1. Gość powinien zawiadomić właścicieli o wystąpieniu szkody bądź też o jej stwierdzeniu.
 2. Goście zobowiązani są przechowywać klucz do pokoju z należytą starannością. W przypadku jego utraty, Goście zostaną obciążeni kosztami wysokości 50 zł.
 1. Przy każdorazowym opuszczeniu domków prosimy o sprawdzenie czy drzwi i okna są zamknięte, a grzejnik elektryczny wyłączony.
 1. Na terenie obiektu za dzieci oraz młodzież do lat 18 odpowiadają wyłącznie rodzice bądź opiekunowie.
 1. W przypadku, gdy Gość w sposób znaczący narusza spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, obiekt zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Gościowi pobytu i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres.
 1. Goście zobowiązują się wykorzystywać obiekt jedynie do celów mieszkalnych – zabrania się organizowania imprez w obiekcie.
 1. Prosimy o dbanie o teren zewnętrzny, domki oraz ich wyposażenie. Obiekt Dzika Sosna stara się być możliwie jak najbardziej ekologicznym dlatego będziemy wdzięczni za wyłączanie zbędnego oświetlenia oraz zakręcanie wody.
 1. Na terenie obiektu obowiązuje segregacja śmieci. Śmieci należy segregować do odpowiednich pojemników.
 1. Obiekt Dzika Sosna jest monitorowany z uwagi na bezpieczeństwo naszych gości.
 2. Zakup pobytu w obiekcie Dzika Sosna jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu.

§ 2. Warunki rezerwacji

 1. Rezerwacja pobytu jest możliwa poprzez system rezerwacyjny oraz formularz kontaktowy znajdujący się na stronie internetowej www.dzikasosna.pl
 1. Dokonując rezerwacji kupujący zobowiązuje się pokryć całkowitą cenę pobytu plus kaucję zwrotną w wysokości 500 zł.
 1. Dopuszcza się możliwość anulacji w poniższym schemacie:
 • Na 30 dni kalendarzowych przed planowanym pobytem obiekt zwraca klientowi 100% wysokości rezerwacji, w innym przypadku wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.
 1. Obiekt zobowiązuje się zwrócić kaucję do 7 dni roboczych na numer konta bankowego rezerwującego o ile Goście rezerwowanego domku nie dopuszczą się złamania obowiązującegoRegulaminu.
 1. Aktualne cenniki umieszczane są na stronie internetowej www.dzikasosna.pl

§ 3. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest firma Gospodarstwo Rolne Jacek Przybylski, prowadząca działalność pod adresem: ul. Pocztowa 21, 56-210 Wąsosz, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 501 0009034.Możesz się z nami kontaktować za pomocą telefonu: +48 663 628 158 oraz maila: rezerwacje@dzikasosna.net
 2. Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016: w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 123) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1954).
 3. Dane związane z realizacją umowy będą przekazywane na podstawie umowy powierzenia firmom dostarczającym infrastrukturę informatyczną oraz usługi księgowe.

Zarezerwuj pobyt